Geldige bewijsstukken Veenendaalpas en energietoeslag

 

Voor de aanvraag van een Veenendaalpas of de energietoeslag moet aangeleverd worden: 

  • Bewijs van het inkomen van alle leden van het huishouden boven de 21 jaar 
  • Bewijs van de algemene heffingskorting van de niet werkende/ minst verdienende partner 
  • Bewijs van de inkomensafhankelijke combinatiekorting/ alleenstaande ouder met inkomen uit tegenwoordige arbeid. 

 


 

Lijst van bewijsstukken

De volgende bewijsstukken kunnen per soort inkomen aangeleverd worden:

Loon

  • Recente maandspecificatie loon
  • Bij onregelmatig loon altijd drie opeenvolgende recente maanden

Bijstandsuitkering

  • Recente maandspecificatie uitkering

IOAW/ IOW/ IOAZ uitkering

  • Recente maandspecificatie uitkering
  • Bij onregelmatige uitkering altijd drie opeenvolgende recente maanden

AIO uitkering

  • Recente maandspecificatie uitkering
  • Bij onregelmatige uitkering altijd drie opeenvolgende recente maanden

WIA/ WGA/ IVA/ WAZ uitkering

  • Recente maandspecificatie uitkering
  • Bij onregelmatige uitkering altijd drie opeenvolgende recente maanden

WW uitkering

  • Recente maandspecificatie uitkering
  • Bij onregelmatige uitkering altijd drie opeenvolgende recente maanden

ANW uitkering

  • Recente maandspecificatie uitkering
  • Bij onregelmatige uitkering altijd drie opeenvolgende recente maanden

ZW uitkering

  • Recente maandspecificatie uitkering
  • Bij onregelmatige uitkering altijd drie opeenvolgende recente maanden

Wajong uitkering

  • Recente maandspecificatie uitkering

AOW uitkering

  • Recente maandspecificatie uitkering

Pensioen

  • Recente maandspecificatie pensioen

Algemene heffingskorting belastingdienst

  • Voorlopige Aanslag Belastingdienst 2022

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

  • Voorlopige Aanslag Belastingdienst 2022

Studiefinanciering

  • Overzicht DUO

Partneralimentatie

  • Bankafschrift / beschikking scheiding

Inkomen uit eigen onderneming / ZZP’er

  • Volledige Winst- en Verliesrekening van voorafgaand jaar opgemaakt door een erkend accountantskantoor en/of de volledige aangifte van de onderneming van voorafgaand jaar.

PGB uitbetaald aan partner of overig gezinslid

  • De aangifte inkomstenbelasting met de toekenning van het maandelijks uit te keren bedrag van de uitkerende instantie of jaaroverzicht.

 


 

Wat telt niet mee als inkomen:

  • Alimentatie kinderen;
  • Kinderbijslag;
  • Kindgebonden budget;
  • Persoonsgebonden budget (pgb) dat u ontvangt om zorg in te kopen;
  • Huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. En andere inkomsten op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR);
  • Energietoeslag;
  • Inkomsten uit arbeid van kinderen onder de 21 jaar;
  • Rente over vermogen en spaargeld;
  • De jonggehandicaptenkorting;
  • Vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.800,- per jaar;
  • Giften van maximaal € 1.200,- per jaar;
  • Premies en onkostenvergoeding.
  • Overige inkomsten die niet meetellen als inkomen, maar minder vaak voorkomen, zijn te vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2020-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.4

Heb je vragen over de Veenendaalpas?

Wij beantwoorden ze graag!